همایش های منتخب

مهمترین اخبار

{{build_thumbnail}}

{{get_title}}

{{get_content}}
همکاری و حمایت پژوهشکده فناوری ریاست جمهوری در برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری که در تاریخ های ۷-۸-۹ شهریور ماه در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.
همکاری و حمایت دانشگاه تهران در برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری که در تاریخ های ۷-۸-۹ شهریور ماه در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری همکاری و حمایت خود را در برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری که در تاریخ های ۷-۸-۹ شهریور ماه در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برپا می گردد اعلام نمود.
انجمن ملی فناوری ایران با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری را در تاریخ های ۷،۸،۹ شهریور ماه در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار نماید.

درباره مهستان

.

.

.

.

.

.

.

توسعه و گسترش همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی

حمایت از دستاوردها و توانمندیهای فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف

معرفی مدیران توانمند کشور، توسعه ارزش نام و نشان تجاری

معرفی فرصتهای مشترک جهت سرمایه گذاری، تولید و تجارت موفق

تصاویر منتخب

    حامیان ادوار