همایش های منتخب

مهمترین اخبار

{{build_thumbnail}}

{{get_title}}

{{get_content}}
سازمان غذا و دارو حمایت خود را از جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود.
معاونت درمان و معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حمایت خود را از جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود.
وزارت صنعت معدن و تجارت حمایت خود را از جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت خود را از جشنواره سزاسری صنعت سلامت محور اعلام نمود.

درباره مهستان

  • توسعه و گسترش همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی
  • حمایت از دستاوردها و توانمندیهای فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف
  • معرفی مدیران توانمند کشور، توسعه ارزش نام و نشان تجاری
  • معرفی فرصتهای مشترک جهت سرمایه گذاری، تولید و تجارت موفق

تصاویر منتخب

    حامیان ادوار